Nhóm thức ăn bổ sung

BZT USA - ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

B52 USA

B52 USA

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM NHANH CỨNG VỎ SAU KHI LỘT XÁC & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
M700 USA

M700 USA

MEN TIÊU HÓA KẾT HỢP TINH CHẤT TỎI THẾ HỆ MỚI KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH & NGĂN NGỪA ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
CODAFIN USA

CODAFIN USA

SIÊU DINH DƯỠNG GIÚP TÔM TĂNG TRỌNG NGAY LẬP TỨC
Liên hệ0đ
CALCIPHOS USA

CALCIPHOS USA

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG GIÚP TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN VÀ NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
BIO AMERICA

BIO AMERICA

MEN TIÊU HÓA DẠNG BÀO TỬ, GIÚP TÔM NONG TO ĐƯỜNG RUỘT VÀ NGĂN NGỪA BỆNH PHÂN TRẮNG
Liên hệ0đ
CBR

CBR

MEN TIÊU HÓA ENZYME THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT & NGĂN NGỪA ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT, KÝ SINH TRÙNG.
Liên hệ0đ
C USA

C USA

VITAMIN C THẾ HỆ MỚI TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG VÀ CHỐNG STRESS
Liên hệ0đ
CALCIPHOS BACILLUS

CALCIPHOS BACILLUS

MEN KHOÁNG CHẤT SINH HỌC THẾ HỆ MỚI 2 TRONG 1 GIÚP TÔM NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT, NGỪA PHÂN TRẮNG, TÔM NHANH CỨNG VỎ & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
CALCIUM USA

CALCIUM USA

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG GIÚP TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
BIO C USA

BIO C USA

VITAMIN C DẠNG VI BỌC TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, GIẢM STRESS CHO TÔM & NGĂN NGỪA BỆNH CONG THÂN DO THIẾU VITAMIN C
Liên hệ0đ
BETA BACILLUS

BETA BACILLUS

MEN TIÊU HÓA 2 TRONG 1 GIÚP TÔM NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT, NGỪA PHÂN TRẮNG & TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH GIÚP TÔM TĂNG TỶ LỆ SỐNG, NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM CHẾT KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
BETA GLUCAN 1,3-1,6

BETA GLUCAN 1,3-1,6

TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM CHẾT SỚM (EMS) & GIẢI ĐỘC KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH
Liên hệ0đ
ROY

ROY

GIẢI PHÁP MỚI 2 TRONG 1 GIÚP TÔM NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT, NGỪA PHÂN TRẮNG & GIẢI ĐỘC GAN, NGĂN NGỪA CÁC BỆNH VỀ GAN
Liên hệ0đ
BETA ENZYME

BETA ENZYME

GIẢI PHÁP MỚI 2 TRONG 1 TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH & NGĂN NGỪA BỆNH PHÂN TRẮNG
Liên hệ0đ
RAV4

RAV4

GIẢI PHÁP MỚI NGĂN NGỪA BỆNH GAN BẰNG VI SINH THẢO DƯỢC
Liên hệ0đ
HILUX

HILUX

GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH PHÂN TRẮNG BẰNG CÔNG NGHỆ VI SINH THẢO DƯỢC
Liên hệ0đ
HP USA

HP USA

MEN TIÊU HÓA KẾT HỢP TINH CHẤT TỎI THẾ HỆ MỚI KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH & NGĂN NGỪA ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
TZT MEN

TZT MEN

MEN TIÊU HÓA DẠNG BÀO TỬ GIÚP TÔM NONG TO ĐƯỜNG RUỘT VÀ NGĂN NGỪA BỆNH PHÂN TRẮNG
Liên hệ0đ
BIO USA

BIO USA

MEN TIÊU HÓA THẾ HỆ MỚI, GIÚP ĐƯỜNG RUỘT CHẮC KHỎE, PHÂN DÀI, RUỘT TO & NGĂN NGỪA ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
BACILLUS USA

BACILLUS USA

Men tiêu hóa đặc biệt ngăn ngừa bệnh phân trắng và giúp nở to đường ruột
Liên hệ0đ
HEXANIC USA

HEXANIC USA

GIẢI PHÁP SỐ 1 CHO GAN, TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GIẢI ĐỘC GAN VÀ NGĂN NGỪA VÀNG GAN, SƯNG GAN, ĐỎ GAN, TEO GAN.
Liên hệ0đ
PLATINUM

PLATINUM

TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN, GIẢI ĐỘC GAN, GIÚP TÔM CHẮC THỊT, LỚN NHANH
Liên hệ0đ

Nhóm xử lý, cải tạo môi trường

BZT USA - ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

PZT

PZT

VI SINH DẠNG BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
PZT NEWYORK

PZT NEWYORK

VI SINH DẠNG BÀO TỬ, LÀM SẠCH ĐÁY AO VÀ GIẢM LƯỢNG BÙN ĐÁY
Liên hệ0đ
PZT 8800

PZT 8800

VI SINH DẠNG BÀO TỬ 2 IN 1 LÀM SẠCH NƯỚC VÀ ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
PZT ENZYME

PZT ENZYME

VI SINH BÀO TỬ PHÂN HỦY CÁC LOẠI CHẤT THẢI, PHÂN TÔM, VỎ TÔM, XÁC TẢO CHẾT LẮNG TỤ Ở ĐÁY AO & LÀM SẠCH NƯỚC AO NUÔI
Liên hệ0đ
PZT NO2

PZT NO2

CHUYÊN GIA KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S, GIẢI QUYẾT NO2 BẰNG CÁCH CHUYỂN HÓA NO2 THÀNH NO3
Liên hệ0đ
PZT AMERICA

PZT AMERICA

VI SINH DẠNG BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO VÀ HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐÁY AO
Liên hệ0đ
PZT USA

PZT USA

VI SINH DẠNG BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO, ỖN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC AO NUÔI VÀ GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
PZT GOLD

PZT GOLD

VI SINH DẠNG BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO, GIẢM MÙI HÔI VÀ LOẠI BỎ CÁC KHÍ ĐỘC
Liên hệ0đ
PZT VIP

PZT VIP

VI SINH DẠNG BÀO TỬ, TẨY SẠCH ĐÁY AO NHANH CHÓNG, KHỬ MÙI HÔI VÀ LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
PZT AQUA

PZT AQUA

LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG THỜI GIAN NGẮN, ĐẶC BIỆT TRONG TRƯỜNG HỢP NƯỚC ĐỤC, NHIỀU CHẤT LƠ LỬNG, THỨC ĂN DƯ THỪA, TẢO TÀN, MÀU NƯỚC XẤU
Liên hệ0đ
PZT DIGESTER

PZT DIGESTER

VI SINH BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2, NO3 VÀ BÙN ĐEN THỨC ĂN DƯ THỪA, PHÂN TÔM, XÁC TẢO, RONG, MÙI HÔI THỐI Ở ĐÁY AO
Liên hệ0đ
AQUADETOX

AQUADETOX

GIẢI PHÁP MỚI KHỬ KHÍ ĐỘC H2S, MÙI TRỨNG THỐI Ở ĐÁY AO ĐEN VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO ĐEN
Liên hệ0đ
AQUAPLUS

AQUAPLUS

GIẢI PHÁP MỚI VI SINH BÀO TỬ LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG THỜI GIAN NGẮN, ĐẶC BIỆT TRONG TRƯỜNG HỢP NƯỚC ĐỤC, NHIỀU CHẤT LƠ LỬNG, THỨC ĂN DƯ THỪA, TẢO TÀN, MÀU NƯỚC XẤU
Liên hệ0đ
CRV

CRV

VI SINH BÀO TỬ XỬ LÝ Ô NHIỄM ĐÁY AO NUÔI & HẤP THU KHÍ ĐỘC
Liên hệ0đ
VESTA

VESTA

VI SINH BÀO TỬ CHUYÊN XỬ LÝ NƯỚC, LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
XỬ LÝ ĐÁY

XỬ LÝ ĐÁY

VI SINH BÀO TỬ CHUYÊN GIA XỬ LÝ ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
ROBO USA

ROBO USA

VI SINH BÀO TỬ KHỬ KHÍ ĐỘC NHANH CHÓNG & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
TZT USA

TZT USA

GIẢM LƯỢNG BÙN ĐÁY & CẢI TẠO SẠCH BÙN ĐÁY AO
Liên hệ0đ
PRIUS

PRIUS

VI SINH BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC, BÙN ĐEN, THỨC ĂN DƯ THỪA, PHÂN TÔM, XÁC TẢO, RONG & MÙI HÔI THỐI Ở ĐÁY AO
Liên hệ0đ
Z1000

Z1000

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI, LÀM SẠCH NƯỚC TẨY SẠCH ĐÁY AO NUÔI & GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ
Liên hệ0đ
NITRO

NITRO

VI SINH THẾ HỆ MỚI KHỬ KHÍ ĐỘC & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
BENTHOSS

BENTHOSS

GÂY MÀU NƯỚC BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC & PHÂN HỦY CÁC CHẤT DƯ THỪA TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BACILLUS SUBTILIS 1088

BACILLUS SUBTILIS 1088

PHÂN HỦY CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ DƯ THỪA, LÀM SẠCH ĐÁY AO VÀ GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
TOMKING 750

TOMKING 750

VI SINH ĐẶC BIỆT GIẢM NH3 ĐÁY AO, PHÂN GIẢI CHẤT THẢI VÀ THỨC ĂN DƯ THỪA TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
YUCCA

YUCCA

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
A500 AMERIA

A500 AMERIA

MEN VI SINH DẠNG HẠT THẾ HỆ MỚI, TẨY ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
CLEANZEST

CLEANZEST

VI SINH HỖN HỢP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3, LẮNG TỤ CÁC CHẤT LƠ LỬNG & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
OXYGEN USA

OXYGEN USA

TĂNG HÀM LƯỢNG OXY TRONG AO VÀ CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẤU
Liên hệ0đ
PREMIX USA

PREMIX USA

KHOÁNG CHẤT SỦI BỌT THẾ HỆ MỚI, GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ, NGĂN NGỪA BỆNH CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC THÂN, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
THIO CALCIUM

THIO CALCIUM

KHOÁNG CHẤT HỖN HỢP THẾ HỆ MỚI, GIẢI PHÁP KHỬ PHÈN HIỆU QUẢ Ở TRONG NƯỚC & ĐÁY AO TRUNG HÒA DƯ LƯỢNG CHLORINE , ỖN ĐỊNH ĐỘ pH & ĐỘ KIỀM TRONG AO
Liên hệ0đ
EDTA CALCIUM

EDTA CALCIUM

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, KHỬ PHÈN, LẮNG TỤ KIM LOẠI NẶNG, TÔM NHANH CỨNG VỎ & NGĂN NGỪA CONG THÂN, ỐP VỎ Ở TÔM
Liên hệ0đ
MAGIESIUM USA

MAGIESIUM USA

SIÊU KHOÁNG SINH HỌC THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT LÀM MÀU NƯỚC ĐẸP, TÔM CỨNG VỎ VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
C BACILLUS

C BACILLUS

HỖN HỢP SINH HỌC THẾ HỆ MỚI, CHốNG STRESS VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
KALI BACILLUS

KALI BACILLUS

SIÊU KHOÁNG SINH HỌC THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, NGĂN NGỪA CONG THÂN, TÔM CHẮC VỎ VÀ ĐÁY AO SẠCH
Liên hệ0đ
SHELL BACILLUS

SHELL BACILLUS

SIÊU KHOÁNG SINH HỌC THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ, NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
YUCCA ZEO

YUCCA ZEO

HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Liên hệ0đ
C MAGIESIUM

C MAGIESIUM

HỖN HỢP VITAMIN C THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT CHỐNG STRESS, GÂY MÀU NƯỚC CHO AO NUÔI & GIÚP TÔM CỨNG VỎ NHANH
Liên hệ0đ
C SHOCK

C SHOCK

VITAMIN C THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, CHỐNG SỐC KHI THỜI TIẾT THAY ĐỔI, PHÒNG BỆNH CONG THÂN VÀ GIẢM STRESS CHO TÔM
Liên hệ0đ
ERAWAN

ERAWAN

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI, TĂNG CƯỜNG LƯỢNG KHOÁNG CHẤT CHO AO NUÔI, KÍCH THÍCH QUÁ TRÌNH TẠO VỎ ĐÚNG CHU KỲ GIÚP TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI, CỨNG VỎ NHANH
Liên hệ0đ
KALI MAGNE

KALI MAGNE

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, DUY TRÌ MÀU NƯỚC, ỔN ĐỊNH pH, TĂNG HỆ ĐỆM & TĂNG HÀM LƯỢNG OXY TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
3 IN 1

3 IN 1

SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT, KHỬ NHANH CÁC KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT ĐỘC HẠI, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, VỎ BÓNG ĐẸP, KHÔNG LÀM TÔM MỀM, MỎNG VỎ SAU KHI LỘT & CỨNG VỎ NHANH
Liên hệ0đ
ALKALITY USA

ALKALITY USA

TĂNG ĐỘ KIỀM, ĐIỀU CHỈNH PH & GIÚP VỎ TÔM NHANH CỨNG SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
Q100 USA

Q100 USA

LẮNG TỤ CÁC CHẤT LƠ LỬNG & HẤP THU KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
CALCIUM BRF

CALCIUM BRF

KHOÁNG CHẤT ĐA CẤP ĐẶC BIỆT HẤP THU TRỰC TIẾP QUA VỎ TÔM KÍCH THÍCH TÔM LỘT VỎ, LỚN NHANH, ĐỒNG ĐỀU & NGĂN NGỪA TÔM BỊ CO CƠ, CONG THÂN, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
TOMKING 890

TOMKING 890

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, ĐÚNG CHU KỲ, GIÚP VỎ CỨNG MAU, BÓNG ĐẸP SAU KHI LỘT & NGĂN NGỪA BỆNH TRẮNG LƯNG, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
HARD SHELL

HARD SHELL

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM NHANH CỨNG VỎ, GIẢM HIỆN TƯỢNG MỀM, MỎNG VỎ SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
FERARI

FERARI

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT GIÚP TÔM LỘT XÁC, NHANH CỨNG VỎ TĂNG CƯỜNG HÀM LƯỢNG OXY & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG CONG THÂN, CO CƠ
Liên hệ0đ
SALINITY UP

SALINITY UP

MUỐI KHOÁNG ĐẶC BIỆT CẦN THIẾT GIÚP ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG, CÂN BẰNG ÁP SUẤT THẨM THẤU CHO AO NUÔI Ở VÙNG CÓ ĐỘ MẶN THẤP DƯỚI 10‰, NGĂN NGỪA TÔM BỊ MỀM VỎ, KHÓ LỘT, CONG THÂN, VỎ XANH DA TRỜI.
Liên hệ0đ
CALCIPHOS 500

CALCIPHOS 500

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC, NHANH CỨNG VỎ SAU KHI LỘT, NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM, MỎNG Vỏ SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
OXYDOL S370

OXYDOL S370

MUỐI KHOÁNG SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ CÁC VẤN ĐỀ THIẾU KHOÁNG Ở AO NUÔI CÓ ĐỘ MẶN THẤP, KÍCH THÍCH TÔM LỘT VỎ VÀ GIÚP VỎ NHANH CỨNG SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
BACILLUS SUBTILIS 1080

BACILLUS SUBTILIS 1080

VI SINH DẠNG VIÊN GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, KHỬ MÙI HÔI, TẨY SẠCH ĐÁY AO & LÀM SẠCH BẠT ĐÁY
Liên hệ0đ