SHELL MAX

SHELL MAX

Khoáng chất cải thiện bệnh mềm vỏ giúp tôm mau lột xác, cứng vỏ nhanh & hạn chế bệnh xốp thân mềm vỏ, bệnh xanh da trời, bệnh cong thân, đục thân, trắng thân
Liên hệ0đ
YUCCA

YUCCA

Hấp thụ khí độc NH3 & cấp cứu tôm nổi đầu
Liên hệ0đ
SERENA

SERENA

Làm sạch đáy ao & loại trừ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
AMERICA

AMERICA

Chế phẩm sinh học 2 in 1 xử lý nước & làm sạch đáy ao.
Liên hệ0đ
BENTLY

BENTLY

Làm sạch môi trường nước trong thời gian ngắn, làm sạch đáy ao, loại trừ NO2, H2S, NH3
Liên hệ0đ