CALCIPHOS BACILLUS

CALCIPHOS BACILLUS

MEN KHOÁNG CHẤT SINH HỌC THẾ HỆ MỚI 2 TRONG 1 GIÚP TÔM NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT, NGỪA PHÂN TRẮNG, TÔM NHANH CỨNG VỎ & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
BETA BACILLUS

BETA BACILLUS

MEN TIÊU HÓA 2 TRONG 1 GIÚP TÔM NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT, NGỪA PHÂN TRẮNG & TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH GIÚP TÔM TĂNG TỶ LỆ SỐNG, NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM CHẾT KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
ROY

ROY

GIẢI PHÁP MỚI 2 TRONG 1 GIÚP TÔM NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT, NGỪA PHÂN TRẮNG & GIẢI ĐỘC GAN, NGĂN NGỪA CÁC BỆNH VỀ GAN
Liên hệ0đ
BETA ENZYME

BETA ENZYME

GIẢI PHÁP MỚI 2 TRONG 1 TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH & NGĂN NGỪA BỆNH PHÂN TRẮNG
Liên hệ0đ
KOKESHI

KOKESHI

CHUYÊN GIA NGĂN NGỪA CHỨNG TEO GAN & TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT
Liên hệ0đ
BENTHOSE USA

BENTHOSE USA

GÂY MÀU NƯỚC NHANH CHÓNG CHO AO NUÔI, GIẢI QUYẾT HIỆN TƯỢNG TÔM NỔI ĐẦU KÉO ĐÀN LÂU NGÀY KHÔNG XUỐNG
Liên hệ0đ