CALCIPHOS BACILLUS

CALCIPHOS BACILLUS

Mã sản phẩm: #
MEN KHOÁNG CHẤT SINH HỌC THẾ HỆ MỚI 2 TRONG 1 GIÚP TÔM NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT, NGỪA PHÂN TRẮNG, TÔM NHANH CỨNG VỎ & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

CALCIPHOS BACILLUS 1280

CALCIPHOS BACILLUS b 1280