R9

R9

MEN VI SINH DẠNG HẠT TẨY ĐÁY AO KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY & HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
PURE USA

PURE USA

KHỬ PHÈN, GIẢM ĐỘ NHỚT, VÁNG BỌT TRONG NƯỚC, GIẢI QUYẾT HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ ĐÓNG PHÈN GIÚP THÂN & MANG TÔM SẠCH
Liên hệ0đ
YUCCA

YUCCA

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
868

868

GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ BỆNH ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI, CỤT CHÂN BƠI, ĐEN MANG, ĐỎ MANG, ĐEN MANG
Liên hệ0đ
ECOBAC EM

ECOBAC EM

SIÊU VI SINH CÔ ĐẶC THẾ HỆ MỚI TĂNG SINH KHỐI, DUY TRÌ MẬT ĐỘ VI SINH ỔN ĐỊNH, TIẾT KIỆM GIÁ THÀNH & HIỆU QUẢ CAO
Liên hệ0đ
TOP GREEN

TOP GREEN

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC & LÀM SẠCH NHỚT BẠT CHO AO CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
BIO CHIP

BIO CHIP

ENZYME ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI PHÒNG BỆNH CHO TÔM SUỐT VỤ NUÔI KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT, HIỆU QUẢ NHANH
Liên hệ0đ
SUPER BS

SUPER BS

GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2, PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ, LÀM SẠCH ĐÁY VÀ NƯỚC AO NUÔI
Liên hệ0đ
TZT EM

TZT EM

EM GỐC ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI GÂY MÀU NƯỚC NHANH CHÓNG, ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC AO NUÔI, XỬ LÝ NƯỚC AO BỊ NHỚT, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & NH3, NO2, H2S
Liên hệ0đ
ALGAE USA

ALGAE USA

XỬ LÝ CÁC LOẠI TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME
Liên hệ0đ
DE ALGAE USA

DE ALGAE USA

GIẢI PHÁP MỚI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGĂN NGỪA HIỆU QUẢ CÁC LOẠI TẢO CÓ HẠI MÀ KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐÊN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BZT

BZT

CHẾ PHẨM SINH HỌC KHỬ CÁC KHÍ ĐỘC NH3, H2S VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

SIÊU HỖN HỢP EDTA DẠNG SỦI BỌT KHỬ PHÈN SẮT, PHÈN NHÔM, CHLORINE, KIM LOẠI NẶNG, KHỬ ĐỘC TỐ VÀ KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THÌ
Liên hệ0đ
AQQUA PU

AQQUA PU

LÀM SẠCH NƯỚC, XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, BỌT NƯỚC, LÀM SẠCH VỎ TÔM, GIẢM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT KÝ SINH & HẠN CHẾ ĐÓNG RONG, ĐEN MANG, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU TRÊN TÔM
Liên hệ0đ
TOMKING

TOMKING

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT TĂNG ĐỘ KIỀM, ỔN ĐỊNH pH GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & GIẢM HIỆN TƯỢNG CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
KALI NANO

KALI NANO

KALI SIÊU CẤP DẠNG NANO THẾ HỆ MỚI, ỔN ĐỊNH pH, TĂNG ĐỘ KIỀM GIÚP TÔM LỘT VỎ ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN, NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
ACRUZO

ACRUZO

DIỆT TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ HIỆN TƯỢNG NHỚT NƯỚC & TẨY SẠCH MANG TÔM
Liên hệ0đ
AQUABIO S

AQUABIO S

VI SINH BÀO TỬ ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH NHỚT BẠT & GÂY MÀU NƯỚC CHO AO NUÔI CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
DRT 9S

DRT 9S

SIÊU ENZYME THẾ HỆ MỚI, XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỎ, TẢO LAM, TẢO NÂU VÀ CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
DRT USA

DRT USA

NGĂN NGỪA CÁC LOẠI TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Liên hệ0đ
YUCCA C

YUCCA C

YUCCA C THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, CHỐNG STRESS VÀ HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3
Liên hệ0đ
BZT AUDI (AQUACULTURE)

BZT AUDI (AQUACULTURE)

ENZYME THẾ HỆ MỚI NHANH CHÓNG LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH AO BẠT & TRÁNH HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
OXYDOL 8000

OXYDOL 8000

TIÊU DIỆT TẢO LAM, ROI ĐỎ VÀ XỬ LÝ TẢO PHÁT SÁNG, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ TÔM BỊ ĐỐM ĐEN, TẢO ĐỘC & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

GIẢM ĐỘ PHÈN, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, LÀM LẮNG CÁC CHẤT HỮU CƠ VÀ KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI VÀ MAU CỨNG VỎ
Liên hệ0đ