SUPER BS

SUPER BS

Giảm khí độc NH3, H2S, NO2, phân hủy mùn bã hữu cơ, làm sạch đáy và nước ao nuôi
Liên hệ0đ
BACTIPOST

BACTIPOST

Vi sinh thế hệ mới xử lý môi trường nước, giảm khí độc NO2, NH3, H2S & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
DRT 9S

DRT 9S

Siêu enzyme thế hệ mới, xử lý tảo xanh, tảo đỏ, tảo lam, tảo nâu và các loại tảo độc khác trong ao nuôi
Liên hệ0đ
BZT VIP

BZT VIP

Siêu vi sinh bào tử thế hệ mới cực mạnh, làm sạch đáy ao và loại trừ NH3, H2S, NO2; hiệu quả nhanh trong 24h
Liên hệ0đ
DRT USA

DRT USA

Ngăn ngừa tảo đỏ, tảo xanh, tảo lam, tảo phát sáng và các tảo độc khác mà không ảnh hưởng đến các loại tảo có lợi trong ao nuôi BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Liên hệ0đ
BZT GOLD

BZT GOLD

Siêu vi sinh bào tử thế hệ mới 2 in 1, làm sạch môi trường nước, tẩy đáy ao nuôi, hiệu quả nhanh 24 giờ
Liên hệ0đ
BZT 8800

BZT 8800

Siêu vi sinh bào tử cực mạnh thế hệ mới tẩy đáy ao và loại trừ NH3, H2S, NO2, NO3, hiệu quả nhanh 24 giờ
Liên hệ0đ
BZT

BZT

Siêu vi sinh bào tử thế hệ mới làm sạch đáy ao và giảm khí độc NO2, NH3, H2S
Liên hệ0đ
ALGAE USA

ALGAE USA

Xử lý các loại tảo đáy, tảo xanh, tảo phát sáng và các loại tảo độc khác trong ao nuôi bằng công nghệ enzyme
Liên hệ0đ
BZT USA

BZT USA

Vi sinh bào tử cực mạnh thế hệ mới, hiệu quả nhanh 24h, làm sạch đáy ao loại trừ NH3, H2S, NO2 và thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo, rong, lab lab, khử mùi hôi thối ở đáy ao
Liên hệ0đ
DE ALGAE USA

DE ALGAE USA

Giải pháp mới bằng công nghệ sinh học, ngăn ngừa các loại tảo có hại mà không ảnh hưởng đến các loại tảo có lợi trong ao
Liên hệ0đ
VESTA

VESTA

Vi sinh bào tử, chuyên xử lý nước và làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
XỬ LÝ ĐÁY

XỬ LÝ ĐÁY

Vi sinh bào tử chuyên gia xử lý đáy ao nuôi
Liên hệ0đ
DOLOMITE BACILLUS

DOLOMITE BACILLUS

SIÊU KHOÁNG sinh học thế hệ mới GIẢI PHÁP THAY THẾ HỮU HIỆU DOLOMITE, ổn định pH, tăng hệ đệm và làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
CLEANZEST

CLEANZEST

Vi sinh hỗn hợp thế hệ mới DẠNG SỦI BỌT, hấp thu khí độc NH3, lắng tụ các chất lơ lửng & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
ZEO BACILLUS

ZEO BACILLUS

Hỗn hợp vi sinh kết hợp thế hệ mới dạng sủi bọt, giải pháp thay thế hữu hiệu zeolite, giúp tảo silic phát triển, lắng tụ các chất lơ lửng & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
CALCIUM BACILLUS

CALCIUM BACILLUS

Vi sinh khoáng chất thế hệ mới dạng sủi bọt, ổn định pH, tăng hệ đệm ao nuôi, tôm cứng vỏ nhanh & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
A500 AMERIA

A500 AMERIA

Men vi sinh dạng hạt thế hệ mới, tẩy đáy ao, làm sạch bạt đáy, giảm khí độc NH3, H2S trong ao nuôi
Liên hệ0đ
TOMKING 750

TOMKING 750

Vi sinh đặc biệt giảm NH3 đáy ao, phân giải chất thải và thức ăn dư thừa trong ao nuôi
Liên hệ0đ
AQUADETOX

AQUADETOX

Giải pháp mới khử khí độc H2S, mùi trứng thối ở đáy ao đen và làm sạch đáy ao đen
Liên hệ0đ
AQUAPLUS

AQUAPLUS

Giải pháp mới vi sinh bào tử làm sạch môi trường nước trong thời gian ngắn, đặc biệt trong trường hợp nước đục, nhiều chất lơ lửng, thức ăn dư thừa, tảo tàn, màu nước xấu
Liên hệ0đ
YUCCA

YUCCA

Hấp thụ khí độc & cấp cứu tôm nổi đầu
Liên hệ0đ
UBER

UBER

Triệt tiêu khí độc H2S, NO2 & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
ROBO USA

ROBO USA

Vi sinh bào tử khử khí độc nhanh chóng & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ