BACILLUS SUBTILIS 1088

BACILLUS SUBTILIS 1088

Mã sản phẩm: #
Phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa và làm sạch đáy ao
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

BACILLUS SUBTITLIS 1088 1KG 1280

BACILLUS SUBTITLIS 1088 B 1280 25 10