BZT GOLD (WASTE DIGESTER)

BZT GOLD (WASTE DIGESTER)

Mã sản phẩm: #
CHẾ PHẨM SINH HỌC 2 IN 1, LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC, KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 VÀ TẨY ĐÁY AO NUÔI
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

 

BZT gold 1280

BZT gold B 1280