DOLOMITE BACILLUS

DOLOMITE BACILLUS

Mã sản phẩm: #
SIÊU KHOÁNG SINH HỌC THẾ HỆ MỚI GIẢI PHÁP THAY THẾ HỮU HIỆU DOLOMITE, ỔN ĐỊNH PH, TĂNG HỆ ĐỆM VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

Dolomite Bacillus  6kg 1280

Dolomite Bacillus  6kg b 1280