PZT DIGESTER

PZT DIGESTER

Mã sản phẩm: #
Làm sạch đáy ao, loại trừ NH3, H2S, NO2, NO3 và bùn đen thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo, rong, mùi hôi thối ở đáy ao
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

 

PZT DIGESTER  1280

PZT DIGESTER  B 1280 25 10