PZT ENZYME

PZT ENZYME

Mã sản phẩm: #
Vi sinh bào tử phân hủy các loại chất thải, phân tôm, vỏ tôm, xác tảo chết lắng tụ ở đáy ao & làm sạch nước ao nuôi
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

 

 

pzt enzyme 1280 25 12 19pzt enzyme B 1280 25 12 19