OXYDOL 8000

OXYDOL 8000

TIÊU DIỆT TẢO LAM, ROI ĐỎ VÀ XỬ LÝ TẢO PHÁT SÁNG, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ TÔM BỊ ĐỐM ĐEN, TẢO ĐỘC & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC
Liên hệ0đ
KC CONC

KC CONC

DIỆT TẢO LAM, TẢO ROI ĐỎ, VI KHUẨN, VIRUS VÀ CÁC BỆNH DO VIBRIO PHÁT SÁNG GÂY RA
Liên hệ0đ
NANO BẠC

NANO BẠC

TIÊU DIỆT NHANH CHÓNG CÁC LOẠI VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, BÀO TỬ, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG, TẢO ĐỘC, TẢO PHÁT SÁNG TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
THIO 9000

THIO 9000

KHỬ PHÈN, GIẢM ĐỘ NHỚT, VÁNG BỌT TRONG NƯỚC , LÀM LẮNG CÁC CHẤT HỮU CƠ & KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG
Liên hệ0đ
SAREN

SAREN

XỬ LÝ PHÁT SÁNG, GIẢM ĐỘC TỐ TỪ PHIÊU SINH VẬT VÀ GIẢM SỐC CHO TÔM
Liên hệ0đ
BKC 88

BKC 88

TIÊU DIỆT TẢO LAM, ROI ĐỎ, XỬ LÝ TẢO PHÁT SÁNG
Liên hệ0đ
TZT

TZT

GIẢI PHÁP MỚI THAY THế CHLORINE VÀ CÁC LOẠI HÓA CHẤT KHÁC BẰNG CÔNG NGHỆ NANO THẾ HỆ MỚI, TIẾT KIỆM 70% GIÁ THÀNH, HIỆU QUẢ NHANH, KHÔNG CÓ DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT
Liên hệ0đ
AVENTADOR

AVENTADOR

SIÊU HÓA CHẤT PHỨC HỢP THẾ HỆ MỚI KHỬ TRÙNG CỰC MẠNH, TIÊU DIỆT NHANH VIRUS, VI KHUẨN, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG. XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC MẦM BỆNH VI KHUẨN NGUY HIỂM NHƯ: HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, ĐỐM ĐEN, PHÂN TRẮNG, BÓNG NƯỚC DƯỚI VỎ ĐẦU NGỰC-SÂU ĐUÔI
Liên hệ0đ
BIODINE 75

BIODINE 75

SIÊU IODINE PHỨC HỢP THẾ HỆ MỚI, TIÊU DIỆT CÁC LOẠI VIRUS, VI KHUẨN, PROTOZOA, NẤM, ĐÓNG RONG, ĐỨT RÂU VÀ MÒN ĐUÔI.
Liên hệ0đ
THAITECH

THAITECH

THUỐC SÁT TRÙNG THẾ HỆ MỚI CỰC MẠNH TIÊU DIỆT HOÀN TOÀN VIRUS, VI KHUẨN & NẤM GÂY BỆNH ĐỐM ĐEN, SÂU ĐUÔI
Liên hệ0đ
TOMKING

TOMKING

SIÊU HÓA CHẤT PHỨC HỢP THẾ HỆ MỚI, KHỬ TRÙNG NƯỚC CỰC MẠNH, TIÊU DIỆT NHANH VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG VÀ CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH NHƯ: HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, ĐỐM ĐEN, PHÂN TRẮNG, BÓNG NƯỚC DƯỚI VỎ ĐẦU NGỰC, ĐÓNG RONG, CỤT ĐUÔI, CÒI (MBV), ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
MOTOSPORT

MOTOSPORT

SIÊU HÓA CHẤT PHỨC HỢP THẾ HỆ MỚI, KHỬ TRÙNG NƯỚC CỰC MẠNH, TIÊU DIỆT NHANH VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG.
Liên hệ0đ
DR BZT 777

DR BZT 777

TIÊU DIỆT NGAY LẬP TỨC VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, PROTOZOA, KÝ SINH TRÙNG, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, PHÁT SÁNG, ĐEN MANG VÀ NGĂN NGỪA ĐỎ THÂN, ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG, ĐỎ THÂN, SÂU ĐUÔI
Liên hệ0đ
BRF 9999

BRF 9999

Diệt tảo lam, tảo roi đỏ, vi khuẩn, virus và các bệnh do Vibrio phát sáng gây ra
Liên hệ0đ
IODINE 80

IODINE 80

SIÊU IODINE PHỨC HỢP THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆT NGAY LẬP TỨC CÁC LOẠI VIRUS, VI KHUẨN, PROTOZOA, NẤM, KÝ SINH TRÙNG VÀ NGĂN NGỪA HIỆU QUẢ CÁC BỆNH ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG, PHÁT SÁNG, ĐEN MANG, ĐỎ THÂN
Liên hệ0đ
KTM

KTM

GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÁC LOẠI TẢO ĐỘC, TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO ĐÁY TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ