ZOCO

ZOCO

YUCCA ĐẶC BIỆT KẾT HỢP THAN HOẠT TÍNH THẾ HỆ MỚI, KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S, KIM LOẠI NẶNG, CHLORINE, MÙI HÔI, XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT & ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY HẠI
Liên hệ0đ
TZT COLOR

TZT COLOR

SIÊU KHOÁNG ĐA VI LƯỢNG DẠNG ION THẾ HỆ MỚI TẠO MÀU TRÀ CHO NƯỚC AO NUÔI KHÓ GÂY MÀU, HIỆU QUẢ GIỮ MÀU ỔN ĐỊNH LÂU DÀI & NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TRIỂN TẢO ĐÁY
Liên hệ0đ
KHOÁNG TỎI ECOBOOST

KHOÁNG TỎI ECOBOOST

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT KẾT HỢP VỚI TINH CHẤT TỎI TĂNG TỈ LỆ SỐNG, CHỐNG STRESS, TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & GIẢM HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM VỎ, ỐP THÂN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG VÔI, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
KALI MAGNE MIX

KALI MAGNE MIX

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG ION TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & GIẢM HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM VỎ, ỐP THÂN HOẶC TRẮNG LƯNG, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
EDTA THIO MIX

EDTA THIO MIX

KHỬ PHÈN NHÔM. PHÈN SẮT, KIM LOẠI NẶNG, ĐỘC TỐ, TĂNG HÀM LƯỢNG OXY, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI
Liên hệ0đ
KHOÁNG NÓNG PZT

KHOÁNG NÓNG PZT

KHOÁNG NÓNG ĐA VI LƯỢNG KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, NHANH CỨNG VỎ & NGĂN NGỪA ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
EDTA THIO 2X

EDTA THIO 2X

KHỪ PHÈN SẮT, PHÈN NHÔM, CHLORINE, KIM LOẠI NẶNG, KHỬ ĐỘC TỐ & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THÌ
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

SIÊU HỖN HỢP EDTA DẠNG SỦI BỌT KHỬ PHÈN SẮT, PHÈN NHÔM, CHLORINE, KIM LOẠI NẶNG, KHỬ ĐỘC TỐ VÀ KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THÌ
Liên hệ0đ
NANO CALCIUM

NANO CALCIUM

SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT DẠNG NANO GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH MAU LỚN, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN VÀ NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

GIẢM ĐỘ PHÈN, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, LÀM LẮNG CÁC CHẤT HỮU CƠ VÀ KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI VÀ MAU CỨNG VỎ
Liên hệ0đ
HARD SHELL USA

HARD SHELL USA

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC & NHANH CỨNG VỎ
Liên hệ0đ
KALI NANO

KALI NANO

KALI SIÊU CẤP DẠNG NANO THẾ HỆ MỚI, ỔN ĐỊNH pH, TĂNG ĐỘ KIỀM GIÚP TÔM LỘT VỎ ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN, NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
EDTA USA

EDTA USA

KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG, GIẢM ĐỘ PHÈN, VÁNG BỌT & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC
Liên hệ0đ
OXYGEN USA

OXYGEN USA

TĂNG HÀM LƯỢNG OXY TRONG AO VÀ CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẤU
Liên hệ0đ
SANTAFE

SANTAFE

SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT, GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
PROBOOTS 6H

PROBOOTS 6H

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM CỨNG VỎ NHANH TRONG 6H
Liên hệ0đ
SHELL MAX

SHELL MAX

KHOÁNG CHẤT SỦI BỌT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM MAU CỨNG VỎ SAU KHI LỘT XÁC, LỚN NHANH, ĐỒNG ĐỀU & HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG KHÓ LỘT, ỐP THÂN, MỀM VỎ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, CO CƠ.
Liên hệ0đ
PREMIX USA

PREMIX USA

KHOÁNG CHẤT SỦI BỌT THẾ HỆ MỚI, GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ, NGĂN NGỪA BỆNH CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC THÂN, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
THIO CALCIUM

THIO CALCIUM

KHOÁNG CHẤT HỖN HỢP THẾ HỆ MỚI, GIẢI PHÁP KHỬ PHÈN HIỆU QUẢ Ở TRONG NƯỚC & ĐÁY AO TRUNG HÒA DƯ LƯỢNG CHLORINE , ỖN ĐỊNH ĐỘ pH & ĐỘ KIỀM TRONG AO
Liên hệ0đ
EDTA CALCIUM

EDTA CALCIUM

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, KHỬ PHÈN, LẮNG TỤ KIM LOẠI NẶNG, TÔM NHANH CỨNG VỎ & NGĂN NGỪA CONG THÂN, ỐP VỎ Ở TÔM
Liên hệ0đ
MAGIESIUM USA

MAGIESIUM USA

SIÊU KHOÁNG SINH HỌC THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT LÀM MÀU NƯỚC ĐẸP, TÔM CỨNG VỎ VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
C BACILLUS

C BACILLUS

HỖN HỢP SINH HỌC THẾ HỆ MỚI, CHốNG STRESS VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
KALI BACILLUS

KALI BACILLUS

SIÊU KHOÁNG SINH HỌC THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, NGĂN NGỪA CONG THÂN, TÔM CHẮC VỎ VÀ ĐÁY AO SẠCH
Liên hệ0đ
SHELL BACILLUS

SHELL BACILLUS

SIÊU KHOÁNG SINH HỌC THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ, NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ