PZT HAWAI

PZT HAWAI

Mã sản phẩm: #
Khử các hóa chất độc hại, giảm độ nhớt, váng bọt trong nước & kết tủa
kim loại nặng, lắng tụ các chất lơ lửng, làm sạch nước ao nuôi
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

PZT HAWAI 1280

PZT HAWAI B 1280