SHELL BACILLUS

SHELL BACILLUS

Mã sản phẩm: #
SIÊU KHOÁNG SINH HỌC THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ, NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

 

 

SHELL BACILLUS 6 KG 1280 28 11

SHELL BACILLUS B 1280 12 11