SHELL BACILLUS

SHELL BACILLUS

Mã sản phẩm: #
SIÊU KHOÁNG SINH HỌC THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

 

 

SHELL BACILLUS 1280SHELL BACILLUS b 1280