PZT NEWYORK

PZT NEWYORK

Mã sản phẩm: #
Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa, làm sạch nước trong ao nuôi, cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi giúp tạo môi trường thuận lợi cho tôm phát triển.
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

 

 

PZT NEWYORK 227g 1280

PZT NEWYORK 227g B 1280