SURAT

SURAT

CAO TỎI ĐEN TĂNG ĐỀ KHÁNG,TÔM ĂN MẠNH, GIẢI ĐỘC GAN, GAN MÀU ĐEN, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI & XỬ LÝ PHÂN TRẮNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP
Liên hệ0đ
SURAT 500

SURAT 500

TĂNG ĐỀ KHÁNG, GIẢI ĐỘC GAN, GAN MÀU ĐEN, TÔM ĂN MẠNH, NONG TO ĐƯỜNG RUỘT & NGĂN NGỪA TRỐNG RUỘT, SƯNG GAN, HOẠI TỬ GAN
Liên hệ0đ
ROVER

ROVER

THẢO DƯỢC SINH HỌC TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, ĐÀO THẢI CÁC ĐỘC TỐ, GAN MÀU ĐEN, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI, TÔM SUNG, ĂN MẠNH, XỬ LÝ NHANH TÔM CÒI, CHẬM LỚN, ĂN YẾU, ỐP THÂN & NGĂN NGỪA HIỆU QUẢ ĐỎ THÂN, PHÂN TRẮNG, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, HOẠI TỬ CƠ, EHP.
Liên hệ0đ
ROVER W

ROVER W

ACID HỮU CƠ ĐẶC BIỆT HẠ pH ĐƯỜNG RUỘT, ỨC CHẾ VI KHUẨN CÓ HẠI, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI & XỬ LÝ NHANH PHÂN TRẮNG,
PHÂN ĐỨT KHÚC, TRỐNG RUỘT.
Liên hệ0đ
KOKESHI

KOKESHI

VITAMIN THẢO DƯỢC TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, GIẢM STRESS, ĐÀO THẢI CÁC ĐỘC TỐ, GIẢI ĐỘC GAN, GAN CÓ MÀU ĐEN, TÔM ĂN MẠNH, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC & XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, SƯNG GAN, TRỐNG RUỘT, ĂN YẾU, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP HOẶC TÔM RỚT ĐÁY KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN.
Liên hệ0đ