BIO C USA

BIO C USA

VITAMIN C DẠNG VI BỌC TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & XỬ LÝ HIỆU QUẢ CONG THÂN DO THIẾU VITAMIN C
Liên hệ0đ
C SHOCK 500

C SHOCK 500

VITAMIN C ĐẶC BIỆT TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & XỬ LÝ NHANH TÔM BỊ ỐP THÂN, CONG THÂN, KHÓ LỘT
Liên hệ0đ
BETA GLUCAN TZT

BETA GLUCAN TZT

TĂNG HỆ MIỄN DỊCH CHỐNG SỐC, BỔ GAN, GIẢI ĐỘC GAN & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, HOẠI TỬ GAN, TEO GAN, TÔM KÉO ĐÀN.
Liên hệ0đ
BETA GLUCAN 1,3-1,6

BETA GLUCAN 1,3-1,6

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG NHANH, TÔM ĂN MẠNH & XỬ LÝ NHANH BỆNH GAN TỤY, PHÂN TRẮNG, EMS
Liên hệ0đ
SUPER BETA MANNAN

SUPER BETA MANNAN

GIẢI PHÁP MỚI NGĂN NGỪA NGAY TỪ BAN ĐẦU ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG, ĐỎ THÂN, HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP
Liên hệ0đ
C SHOCK 10X

C SHOCK 10X

TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, TÔM ĂN MẠNH, CỨNG VỎ NHANH, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & XỬ LÝ NHANH TÔM BỊ CONG THÂN, KHÓ LỘT VỎ DO THIẾU VITAMIN C
Liên hệ0đ