BZT XỬ LÝ NƯỚC

BZT XỬ LÝ NƯỚC

Mã sản phẩm: #
VI SINH ĐẶC BIỆT CÂN BẰNG pH, LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC & XỬ LÝ NHANH VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG NƯỚC, CHẤT LƠ LỬNG, TẢO XANH, TẢO ĐỘC, NHỚT BẠT TRONG AO NUÔI.
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

BZT XU LY NUOC CATAa 1BZT XU LY NUOC CATAb 1