ENZYME DIỆT TẢO PZT

ENZYME DIỆT TẢO PZT

Mã sản phẩm: #
XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO LAM, TẢO PHÁT SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME THẾ HỆ MỚI CHO AO NUÔI CÔNG NGHỆ
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

enzyme diet tao pzt CATA1928a

enzyme diet tao pzt CATA19282