3 IN 1

3 IN 1

Mã sản phẩm: #
SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT, KHỬ NHANH CÁC KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT ĐỘC HẠI, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, VỎ BÓNG ĐẸP, KHÔNG LÀM TÔM MỀM, MỎNG VỎ SAU KHI LỘT & CỨNG VỎ NHANH
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

3 IN 1 1280 28 11

3 IN 1 b 1280 2 11