CALCIPHOS 500

CALCIPHOS 500

Mã sản phẩm: #
KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC, NHANH CỨNG VỎ SAU KHI LỘT, NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM, MỎNG Vỏ SAU KHI LỘT
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

CALCIPHOS 500 1280

CALCIPHOS 500 B 1280