EDTA

EDTA

Mã sản phẩm: #
KHỬ NHANH CÁC KIM LOẠI NẶNG, ĐỘC TỐ CÓ TRONG AO NUÔI VÀ KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

EDTA 10kg 1280

EDTA 10kg b 1280 4 3 2020