KHOÁNG MẶN PZT

KHOÁNG MẶN PZT

Mã sản phẩm: #
KHOÁNG ĐA VI LƯỢNG THẾ HẾ MỚI CHO AO NUÔI CÓ ĐỘ MẶN THẤP KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU CỨNG VỎ NHANH & XỬ LÝ CÁC HIỆN TƯỢNG MỀM VỎ, ỐP THÂN, CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

khoang man pzt CATA 01

khoang man pzt CATA 02