OXYDOL S370

OXYDOL S370

Mã sản phẩm: #
MUỐI KHOÁNG SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ CÁC VẤN ĐỀ THIẾU KHOÁNG Ở AO NUÔI CÓ ĐỘ MẶN THẤP, KÍCH THÍCH TÔM LỘT VỎ VÀ GIÚP VỎ NHANH CỨNG SAU KHI LỘT
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

OXYDOL S370 1280 1

OXYDOL S370 B 1280