EDTA

EDTA

KHỬ NHANH CÁC KIM LOẠI NẶNG, ĐỘC TỐ CÓ TRONG AO NUÔI VÀ KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI
Liên hệ0đ
TOMKING 890

TOMKING 890

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, ĐÚNG CHU KỲ, GIÚP VỎ CỨNG MAU, BÓNG ĐẸP SAU KHI LỘT & NGĂN NGỪA BỆNH TRẮNG LƯNG, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
FERARI

FERARI

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT GIÚP TÔM LỘT XÁC, NHANH CỨNG VỎ TĂNG CƯỜNG HÀM LƯỢNG OXY & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG CONG THÂN, CO CƠ
Liên hệ0đ
HARD SHELL

HARD SHELL

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM NHANH CỨNG VỎ, GIẢM HIỆN TƯỢNG MỀM, MỎNG VỎ SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
CALCIPHOS 500

CALCIPHOS 500

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC, NHANH CỨNG VỎ SAU KHI LỘT, NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM, MỎNG Vỏ SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
OXYDOL S370

OXYDOL S370

MUỐI KHOÁNG SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ CÁC VẤN ĐỀ THIẾU KHOÁNG Ở AO NUÔI CÓ ĐỘ MẶN THẤP, KÍCH THÍCH TÔM LỘT VỎ VÀ GIÚP VỎ NHANH CỨNG SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
KHOÁNG CỨNG VỎ TZT

KHOÁNG CỨNG VỎ TZT

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM CỨNG VỎ NHANH, LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG KHÓ LỘT, ỐP THÂN, MỀM VỎ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, CO CƠ
Liên hệ0đ
KHOÁNG NÓNG PZT

KHOÁNG NÓNG PZT

KHOÁNG NÓNG ĐA VI LƯỢNG KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, NHANH CỨNG VỎ & NGĂN NGỪA ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

SIÊU HỖN HỢP EDTA DẠNG SỦI BỌT KHỬ PHÈN SẮT, PHÈN NHÔM, CHLORINE, KIM LOẠI NẶNG, KHỬ ĐỘC TỐ VÀ KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THÌ
Liên hệ0đ
SODAREMIX

SODAREMIX

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT DẠNG SỦI BỌT THẾ HỆ MỚI BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT, TĂNG ĐỘ KIỀM, ỖN ĐỊNH pH, GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, ĐÚNG CHU KỲ, VỎ CỨNG VÀ GIẢM HIỆN TƯỢNG CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
KHOÁNG CONG THÂN PZT

KHOÁNG CONG THÂN PZT

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
KHOÁNG NANO PZT

KHOÁNG NANO PZT

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
NANO CALCIUM

NANO CALCIUM

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, MỀM VỎ, KHÓ LỘT,
ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG. HIỆU QUẢ NHANH 24GIỜ
Liên hệ0đ
HARD SHELL USA

HARD SHELL USA

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP TÔM LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG. HIỆU QUẢ NHANH 24GIỜ
Liên hệ0đ
KALI NANO

KALI NANO

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH NGĂN NGỪA ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
SANTAFE

SANTAFE

SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT, GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
TZT COLOR

TZT COLOR

SIÊU KHOÁNG ĐA VI LƯỢNG DẠNG ION THẾ HỆ MỚI TẠO MÀU TRÀ CHO NƯỚC AO NUÔI KHÓ GÂY MÀU, HIỆU QUẢ GIỮ MÀU ỔN ĐỊNH LÂU DÀI & NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TRIỂN TẢO ĐÁY
Liên hệ0đ
OXYGEN USA

OXYGEN USA

TĂNG HÀM LƯỢNG OXY TRONG AO VÀ CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẤU
Liên hệ0đ
C STRESS

C STRESS

VITAMIN ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, BỔ SUNG VITAMIN C GIÚP GIẢM STRESS KHI MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT
Liên hệ0đ